Základné pojmy v oblasti daní

 • Daň  môžeme definovať ako povinnú zákonom stanovenú opakovanú platbu, ktorú odvádzajú daňoví poplatníci zo svojho daňového základu do stanoveného termínu do štátneho rozpočtu.
 • Daňovník (daňový subjekt)  je osoba, ktorá priamo odvádza daň za seba do štátneho rozpočtu (toto označenie sa používa pri priamych daniach).
 • Platiteľ daň (daňový subjekt)  je osoba, ktorá je zodpovedná iba za odvod dane a nevyžaduje daň (používa sa pri nepiramych daniach).
 • Objektový dane (daňový objekt)  je predmetom dane, teda to, čo podlieha zdaneniu.
 • Základ dane  je určený základ, z ktorého sa vypočíta výška daňovej povinnosti.
 • Sadzba dane (daňová sadzba)  je percento alebo čiastka, ktorá sa odvádza do štátneho rozpočtu. Môže byť daná:
  • percentom
  • pevnou sadzbou
  • kombinovaná
 • Daňová optimalizácia  je právnou formou daňového úniku. Snaha o minimalizáciu odvedených daní právnymi postupmi (medzeri v zákonoch, neúplnosť zákonov, nestranný výklad zákonov …).
 • Daňový únik  je neoprávnené plnenie daňového záväzku alebo zníženia daňovej povinnosti.
 • Daňové raje  sú oblasti, ktoré poskytujú podnikateľom výhodnejšie daňové podmienky, než sú podmienky vo väčšine ostatných krajín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *