MZDY A PERSONALISTIKA

Bezproblémové výplaty a odvody do sociálnej poisťovne bez rizika zbytočných pokút si u nás môžete dopriať už za 10,00 €  za  jedného zamestnanca.

S uctovnickecentrum.sk si môžete dovoliť bezproblémovú mzdovú evidenciu a spracovanie miezd aj Vy. 

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:
 • prihláška / odhláška do sociálnej poisťovne zamestnávateľa
 • prihláška / odhláška do príslušnej poisťovne zamestnávateľa
 • prihláška / odhláška do sociálnej poisťovne zamestnanca
 • prihláška / odhláška do príslušnej poisťovne zamestnanca
 • potvrdenie za účelom poskytnutia nemocenských dávok
 • potvrdenie na žiadosť zamestnanca 1x mesačne
 • oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného (v prípade PN zamestnanca)
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti (k zostaveniu daňového priznania)
 • ročné zúčtovanie dane (žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania)
 • vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 • mzda, mzdový list, výplatná páska, výplatnica miezd
 • prevodný príkaz na úhradu odvodov (Všetky doklady sú vyhotovené v dvoch origináloch, 1x pre klienta a 1x pre druhú stranu daňový úrad, poisťovne, zamestnanec)
 • spracovanie a podávanie výkazv do príslušných inštitúcií
 • komunikácia s daňovým úradom, soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v mene klienta a zastupovanie klienta pri  kontrolách súvisiacich so mzdovou agendou