JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Myslíte, že vedenie účtovníctva vo vlastnej réžii je finančne efektívnejšie? My Vám ponúkneme profesionálne vedenie jednoduchého účtovníctva už od 60 € .
 
Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva. Pre presné ocenenie vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.
 
Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:
 • kontrola dokladov – formálnej správnosti, upozornenie a odstránenie chyby
 • zaúčtovanie dokladov – doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh
 • daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz
 • účtovná závierka – obsahujúca príjmy, výdavky, majetok a záväzky
 • daňové priznanie – vypočítame daň z príjmov, v rámci zákonných možností v optimálnej výške
 • reporting a poradenstvo
 • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
 • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek – stav hotovosti v pokladni
 • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
 • boxy na účtovné doklady

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

  Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.