správa elektronických schránok

Ponúkame Vám správu úradnej elektronickej schránky obchodnej spoločnosti, ktorá Vám zjednoduší prístup ku elektronicky doručovaným úradným správam.

Služba zahŕňa:

  • oznamovanie prijatých úradných správ emailom,
  • preberanie obsahu prijatých úradných správ a jeho preposielanie emailom na požiadanie,
  • archivovanie prijatých úradných správ prehľadnou formou v našom informačnom systéme.

Aktivácia služby

Po prijatí objednávky Vám bude zaslaný dokument na delegovanie prístupu ku dátovej schránke Vašej spoločnosti. Tento nám po podpise u notára alebo na matrike doručíte a my zariadime presmerovanie schránky do nášho systému, čím bude proces aktivácie zavŕšený.

Od 01.07.2017 majú všetky obchodné spoločnosti so sídlom na Slovensku povinne aktivované elektronické schránky a úrady im môžu do týchto schránok doručovať dokumenty bez potreby súčasného doručovania klasickou písomnou formou na adresu ich sídla zapísanú v obchodnom registri. Tento krok je súčasťou plánu elektronizácie výkonu verejnej správy.

Na dokumenty doručované do elektronickej schránky sa vzťahuje tzv. fikcia doručenia. Znamená to, že dokument sa považuje za účinne doručený obchodnej spoločnosti po jeho odoslaní do elektronickej schránky obchodnej spoločnosti aj v prípade, že sa obchodná spoločnosť do svojej e-schránky neprihlási a dokument si neotvorí.

Prihlasovanie do elektronických schránok obchodných spoločností je umožnené ich štatutárom na webovej stránke www.slovensko.sk. Prihlásenie je možné jedine s tzv. elektronickým občianskym alebo pobytovým preukazom.

CENNÍK SLUŽBY

BASICOPTIMUMPREMIUM
Presmerovanie elektronickej schránky do nášho systémuzahrnuté v balíkuzahrnuté v balíkuzahrnuté v balíku
On-line evidencia doručenej pošty s prihlásením cez e-mailzahrnuté v balíkuzahrnuté v balíkuzahrnuté v balíku
E-mailová notifikácia o prijatej poštezahrnuté v balíkuzahrnuté v balíkuzahrnuté v balíku
Preberanie obsahu doručených správ (vrátane všetkých príloh) ročnedo 24do 50neobmedzene
SMS notifikácia o prijatej poštezahrnuté v balíkuzahrnuté v balíku
10 € / mesiac 
9 € / mesiac
OBJEDNAŤ
15 € / mesiac
13 €/ mesiac
OBJEDNAŤ
22 € / mesiac
19 € / mesiac
OBJEDNAŤ

Doplnkové služby

Prebratie správy nad rámec balíka2 € / správa
Výpoveď zmluvy a zrušenie presmerovaniazadarmo