PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie podvojného účtovníctva nebolo nikdy výhodnejšie. Za bezkonkurenčných 100 € mesačne  sa postaráme o celú Vašu účtovnú agendu.

Cenník za vedenie podvojného účtovníctva má predovšetkým informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. 

Súčasťou služby spracovania podvojného účtovníctva je:

V paušálnej cene za vedenie podvojného účtovníctva máte s uctovnickecentrum.sk garantovaný kompletný účtovný servis a ekonomické poradenstvo (ako napr. optimalizácia daňovej povinnosti, hľadanie najprijateľnejšej formy zdanenia, zastupovanie pri daňových kontrolách, sledovanie zmeny v zákonoch, aktuálne informácie) bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy, vypracovanie ročného daňového priznania a uzávierky, ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa).

 • kontrola dokladov – formálnej správnosti, upozornenie a odstránenie chyby
 • zaúčtovanie dokladov – doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy
 • daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz
 • účtovná závierka – obsahujúca súvahu, výkaz ziskov a strát aj kvalitné poznámky.
 • daňové priznanie právnickej osoby – vypočítame daň z príjmov, v rámci zákonných možností v optimálnej výške
 • reporting a poradenstvo
 • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
 • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek – stav hotovosti v pokladni
 • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • boxy na účtovné doklady

V prípade individuálnych požiadaviek a ďalších otázok ohľadom vypracovania podvojného účtovníctva nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

  Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *