Účtovnícke služby pre malé a stredné firmy, pre jednotlivcov so sídlom v Českej republike.

Účtovníctvo

 • Prevzatie a/alebo zavedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva
 • Spracovanie miezd k výplate
 • Spracovanie hlásenia pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • Poradenstvo pre mzdové účtovníctvo
 • Spracovanie účtovných uzávierok
 • Správa bankových kont – Multicash etc.

Dane

 • Príprava a spracovanie priznania k dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty
 • Spracovanie dane z nehnuteľnosti, dane z prevodu nehnuteľností, cestné dane,…
 • Registrácia firiem na finančnom a colnom úrade
 • Podpora pri optimalizácii daňového zaťaženia
 • Zastupovanie na finančnom úrade
 • Poradenstvo pri dvojitom zdanení

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

  Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.