ÚČTOVNÍCKE CENTRUM s.r.o., CENNÍK PLATNÝ OD 01.10.2022

Ceny sú uvedené bez DPH, k tejto cene sa pripočíta príslušná sadzba DPH.

Jednoduché účtovníctvo

PAUŠÁLNE VÝDAVKYPAUŠÁL
ŠTART
PAUŠÁL
ŠTANDARD
PAUŠÁL
ŠTANDARD DPH
PAUŠÁL
MAXI
PAUŠÁL MAXI PLUSPAUŠÁL PREMIUM
99 € / rok33 € / mes.66 € / mes.88 € / mes.99 € / mes.110 € / mes.139 € / mes.
preukázateľne vynaložené nákladypreukázateľne vynaložené nákladypreukázateľne vynaložené nákladypreukázateľne vynaložené nákladypreukázateľne vynaložené nákladypreukázateľne vynaložené náklady
100 účtovných položiek / rok100 účtovných položiek / kvartál100 účtovných položiek / kvartál150 účtovných položiek / kvartál200 účtovných položiek / kvartál270 účtovných položiek / kvartál
účtovné poradenstvo účtovné poradenstvoúčtovné poradenstvoúčtovné poradenstvoúčtovné poradenstvoúčtovné poradenstvoúčtovné poradenstvo
účtovná závierka a daňové priznanie v ceneúčtovná závierka a daňové priznanie v ceneúčtovná závierka a daňové priznanie v ceneúčtovná závierka a daňové priznanie v ceneúčtovná závierka a daňové priznanie v ceneúčtovná závierka a daňové priznanie v ceneúčtovná závierka a daňové priznanie v cene
mzdová agenda pre 2 zamestnancovmzdová agenda pre 2 zamestnancovmzdová agenda pre 3 zamestnancovmzdová agenda pre 5 zamestnancovmzdová agenda pre 7 zamestnancov
kvartálny reportingkvartálny reportingmesačný reportingmesačný reportingmesačný reporting
vypracovanie DPHvypracovanie DPHvypracovanie DPHvypracovanie DPH
Mám záujemMám záujemMám záujemMám záujemMám záujemMám záujemMám záujem

Podvojné účtovníctvo

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTART
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
MIKRO
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
MINI
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTANDARD
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTANDARD
19 € / mes.99 € / mes.159 € / mes.319 € / mes.599 € / mes.
10 účtovných položiek70 účtovných položiek125 účtovných položiek250 účtovných položiek500 účtovných položiek
počas prvého roka spoločnostimzdová agenda pre 1 zamestnancamzdová agenda pre 1 zamestnancamzdová agenda pre 3 zamestnancovmzdová agenda pre 5 zamestnancov
účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladovúčtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladovúčtovné poradenstvoúčtovné poradenstvo
účtovná uzávierka a daňové priznanie v ceneúčtovná uzávierka a daňové priznanie v ceneúčtovná uzávierka a daňové priznanie v ceneúčtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
vypracovanie DPHvypracovanie DPHvypracovanie DPH
mesačný reportingmesačný reportingmesačný reporting
Mám záujemMám záujemMám záujemMám záujemMám záujem

Mzdy a Personalistika

NÁZOV SLUŽBYCENA ZA SPRACOVANIE MZDY ZA 1 ZAMESTNANCA
MZDY I (1-15 zamestnancov)15,00 €Mám záujem
MZDY II (16-50 zamestnancov)12,50 €Mám záujem
MZDY III (21-30 zamestnancov)10,00 €Mám záujem
MZDY IV (31-40 zamestnancov)9,00 €Mám záujem
MZDY V (41-50 zamestnancov)8,00 €Mám záujem
MZDY VI (51-100 zamestnancov)7,00 €Mám záujem
MZDY VII (100 a viac zamestnancov)IndividuálneMám záujem

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene za spracovanie mzdovej agendy – fakturované pevnou sadzbou / hodinovou sadzbou podľa skutočne odpracovanej doby:

NÁZOV SLUŽBYČASCENA
Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizáciecca 1 hodina38 €
Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihláškycca ½ hodina38 €
Registrácia zamestnávateľa – prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZPcca 1 hodina38 € / hodina
Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky)cca 1-2 hodiny100 €
Osobné doručenie – prihláška, odhláška, mesačný výkaz do poisťovní, v prípade ak ešte nie je zriadená elektronická podateľňacca 1-2 hodiny38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programucca ½ hodina38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, zaslanie informačnej karty na ÚPSVaRcca 1 hodina
38 € / hodina
Pracovná zmluva – príprava alebo kontrolacca 1 hodina38 € / hodina
Osobné doručovanie dokumentov – PN, OČR, materskej do SPcca 1 hodina38 € / hodina
Ukončenie PP zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listucca ½ hodina38 € / hodina
Dohodári študenti – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiacicca 10 minút38 € / hodina
Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klientapodľa skutočne odpracovanej doby, závisí od náročnosti a počtu zamestnancov38 € / hodina
Opravy miezd, chýb spracovaných výkazov – chyba klienta38 € / hodina
Výpočet nároku na stravné lístky pre zamestnancov, objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet38 € / hodina
Rozposielanie výplatných pások zamestnancom – emailom38 € / hodina
Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DUcca ½ hodina38 €
Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladovcca 30 minút / zamestnanec15 € / zamestnanec
Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – spracovanie a zaslanie emailom
5 € / zamestnanec
Exekúcie – komunikácia s exekútormi, výpočet zrážok zo mzdycca 1 hodina
38 € / hodina
Príprava potvrdení pre banky, štátne inštitúcie pre klientacca 1 hodina
38 € / hodina
Mzdové poradenstvo – email, telefón, osobne38 € / hodina
Iné vyššie neuvedené38 € / hodina

DAŇOVÉ PORADENSTVO A DAŇOVÉ PRIZNANIA

Ceny sú uvedené bez DPH, k tejto cene sa pripočíta príslušná sadzba DPH.

NÁZOV SLUŽBYCENA ZA SPRACOVANIE
Refundácia DPH zo zahraničia
(cena za žiadosť)
50,00 €Mám záujem
Vypracovanie daňového priznania k dani z
nehnuteľnosti (cena za nehnuteľnosť)
50,00 €Mám záujem
Daňové priznanie FO typ A
(príjmy z tuzemska)
25,00 €Mám záujem
Daňové priznanie FO typ A
(príjmy zo zahraničia)
45,00 €Mám záujem
Daňové priznanie FO typ B
(paušálne výdavky)
99,00 €Mám záujem
Daňové priznanie FO typ B
(skutočné výdavky)
150,00 €Mám záujem
Daňové priznanie PO
a účtovná závierka
250,00 €Mám záujem
Vypracovanie daňového priznania k dani z
motorových vozidiel (cena za vozidlo)
15,00 €Mám záujem
Účtovná položka
(zápis v denníku)
1,20 €Mám záujem
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu
(štandardný platiteľ)
40,00 €Mám záujem
Daňové priznanie k DPH – neplatiteľ DPH
(napr. z prijatej služby)
30,00 €Mám záujem
Súhrnný výkaz k DPH
15,00 €Mám záujem
Vypracovanie základných vnútorných predpisov
(interných smerníc)
400,00 €Mám záujem
Príprava podkladov na daňovú kontrolu
(cena za hodinu)
30,00 €Mám záujem
Zastupovanie klienta na daňovom úrade alebo
inej inštitúci (cena za hodinu)
70,00 €Mám záujem
Registrácia daňového subjektu
(pridelenie DIČ)
50,00 €Mám záujem
Registrácia daňového subjektu na pridelenie
IČ DPH podľa §4, § 7 alebo §7a Zákona o DPH
150,00 €Mám záujem
Ohlásenie zmien správcovi dane
(zmena názvu, adresy sídla, prihlásenie novej prevádzky a pod.)
bezplatneMám záujem
Registrácia elektronickej registračnej pokladnice
do 24 hod.
150,00 €Mám záujem
Registrácia elektronickej registračnej pokladnice
do 3 dní
50,00 €Mám záujem
Registrácia virtuálnej registračnej pokladnice
do 24 hod.
75,00 €Mám záujem
Registrácia virtuálnej registračnej pokladnice
do 3 dní
30,00 €Mám záujem
Ohlásenie zmien alebo odhlásenie registračnej
pokladnice (elektronickej alebo virtuálnej)
30,00 €Mám záujem

V cenách našich služieb nie sú zahrnuté administratívne poplatky a kolky.

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!