JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Základné pojmy v oblasti daní

Daň  môžeme definovať ako povinnú zákonom stanovenú opakovanú platbu, ktorú odvádzajú daňoví poplatníci zo svojho daňového základu do stanoveného termínu do štátneho rozpočtu. Daňovník (daňový subjekt)  je osoba, ktorá priamo odvádza daň za seba do štátneho rozpočtu (toto označenie sa používa pri priamych daniach). Platiteľ daň (daňový subjekt)  je osoba,…

Continue Reading