JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Myslíte, že vedenie účtovníctva vo vlastnej réžii je finančne efektívnejšie? My Vám ponúkneme profesionálne vedenie jednoduchého účtovníctva už od 40 € .

 

Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva. Pre presné ocenenie vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

 

Pri paušálnom vedení jednoduchého účtovníctva je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva už od 40 € za jeden mesiac.
 
     
Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii) 0,70 € min. 40 € / mesiac
Daňové priznanie FO – podnikateľa a účtovná závierka 75 €  
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ 40 €  
Súhrnný výkaz k DPH 10 €  
Daňové priznanie FO typ A 30 €  
Daňové priznanie FO typ B – paušálne výdavky 50 €  
   

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:

  • kontrola dokladov – formálnej správnosti, upozornenie a odstránenie chyby
  • zaúčtovanie dokladov – doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh
  • daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz
  • účtovná závierka – obsahujúca príjmy, výdavky, majetok a záväzky
  • daňové priznanie – vypočítame daň z príjmov, v rámci zákonných možností v optimálnej výške
  • reporting a poradenstvo
  • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
  • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek – stav hotovosti v pokladni
  • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
  • boxy na účtovné doklady

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky