Na stránke uvádzame maximálne ceny za spracovanie účtovníctva, z ktorých vychádzame pri tvorbe cenových ponúk. Každý jeden klient je individuálny, preto každý potrebuje individuálny prístup a taktiež individuálnu cenu za spracovanie účtovníctva.

Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva

Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných dokladov. Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva. Pre presné ocenenie vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. Viac informácii o službe vedenia  jednoduchého účtovníctva sa dozviete na stránke  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO.

 
Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii) 0,70 € min. 40 € / mesiac
Daňové priznanie FO – podnikateľa a účtovná závierka 75 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ 40 €
Súhrnný výkaz k DPH 10 €
Daňové priznanie FO typ A 30 €
Daňové priznanie FO typ B – paušálne výdavky 50 €

Cenník za vedenie podvojného účtovníctva

Nasledovný cenník podvojného účtovníctva má predovšetkým informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. Bližšie informácie o vedení podvojného účtovníctva našou spoločnosťou nájdete stránke PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO.

 
Účtovná položka (zápis v denníku) 0,80 € min. 70 € / mesiac
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 200 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ 40 €
Súhrnný výkaz k DPH 10 €
Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) 200 €

Cenník mzdy a personalistika

 
Spracovanie mzdy zamestnanca 10 € osoba/za mesiac
Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) 8 €
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP) 8 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 8 €

Cenník ostatných služieb

 
Administratívne práce 15 € / hod.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 40 €
Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty 2 €
Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty 3 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 15 €
Štatistický výkaz (podľa typu – mesačný, štvrťročný, ročný) 15 € – 35 €

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky