Účtovnícke služby pre malé a stredné firmy, pre jednotlivcov so sídlom v Českej republike.

Účtovníctvo

 • Prevzatie a/alebo zavedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva
 • Spracovanie miezd k výplate
 • Spracovanie hlásenia pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • Poradenstvo pre mzdové účtovníctvo
 • Spracovanie účtovných uzávierok
 • Správa bankových kont – Multicash etc.

Dane

 • Príprava a spracovanie priznania k dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty
 • Spracovanie dane z nehnuteľnosti, dane z prevodu nehnuteľností, cestné dane,…
 • Registrácia firiem na finančnom a colnom úrade
 • Podpora pri optimalizácii daňového zaťaženia
 • Zastupovanie na finančnom úrade
 • Poradenstvo pri dvojitom zdanení

Ceny za účtovníctvo sú uvedené v cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných dokladov. Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia účtovníctva. Pre presné ocenenie vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. Viac informácii o cene za vedenia účtovníctva sa dozviete na stránke CENNÍK.

Top