Na stránke uvádzame maximálne ceny za spracovanie účtovníctva, z ktorých vychádzame pri tvorbe cenových ponúk. Každý jeden klient je individuálny, preto každý potrebuje individuálny prístup a taktiež individuálnu cenu za spracovanie účtovníctva.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva

Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných dokladov. Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva. Pre presné ocenenie vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. Viac informácii o službe vedenia  jednoduchého účtovníctva sa dozviete na stránke  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO.

 
Počet dokladov mesačne Paušál –
Neplatca DPH
Paušál –
Platca DPH
1-50 45 € 50 €
51-100 55 € 60 €
101-200 85 € 90 €
201-300 130 € 150 €
300 a viac po dohode s klientom

Cenník za vedenie podvojného účtovníctva

Nasledovný cenník podvojného účtovníctva má predovšetkým informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. Bližšie informácie o vedení podvojného účtovníctva našou spoločnosťou nájdete stránke PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO.

 
Počet dokladov mesačne Paušál –
Neplatca DPH
Paušál –
Platca DPH
1-50 80 € 85 €
51-100 100 € 110 €
101-200 145 € 160 €
201-300 190 € 210 €
300 a viac po dohode s klientom

Cenník za ostatné služby

Pre mnohých klientov je vhodné využiť samostatne službu vypracovania daňového priznania z dôvodu, že si spravujú účtovníctvo vo vlastnej réžii. Pre nich sme pripravili možnosť využiť túto službu aj individuálne a to za výhodnú cenu už od 30 €. Cenník za vypracovanie daňového priznania je rozdelený pri jednoduchom účtovníctve podľa typu daňového priznania A alebo B. Pri obidvoch variantoch je vždy uvedená celková suma za kompletné vypracovanie daňového priznania. Vypracovanie daňového priznania FO u nás ponúkame už od 30 €.

Mzdové účtovníctvo / zamestnanec / mesiac 10 €
Vypracovanie daňového priznania k DPH 15 €
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 20 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 20 €
Daňové priznanie priznanie typ FO A 30 €
Daňové priznanie priznanie typ FO B 50 €
Administratívne práce od 15 €/ hodina
Štatistický výkaz mesačný 15 €
Štatistický výkaz štvrťročný 20 €
Štatistický výkaz ročný 25 €
Ostatné úkony podľa dohody

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo

Typ A:

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie daňového priznania typu A je 30 € s DPH. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cena za vypracovanie daňového priznania typu B je 50 €. Vypracovanie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch je za cenu 70 €.

Top