Myslíte, že vedenie účtovníctva vo vlastnej réžii je finančne efektívnejšie? My Vám ponúkneme profesionálne vedenie jednoduchého účtovníctva už od 45 € s DPH.

 

Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva. Pre presné ocenenie vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

Pri paušálnom vedení jednoduchého účtovníctva je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva už od 45 € za jeden mesiac.

 
Počet dokladov mesačne Paušál –
Neplatca DPH
Paušál –
Platca DPH
1-50 45 € 50 €
51-100 55 € 60 €
101-200 85 € 90 €
201-300 130 € 150 €
301-400 160 € 180 €
401-600 200 € 240 €
600 a viac
po dohode s klientom

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:

  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
  • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek – stav hotovosti v pokladni
  • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
  • boxy na účtovné doklady

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Top