Vedenie podvojného účtovníctva nebolo nikdy výhodnejšie. Za bezkonkurenčných 80 €  sa postaráme o celú Vašu účtovnú agendu.

Nasledovný cenník podvojného účtovníctva má predovšetkým informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. 

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu už od 80 € mesačne za komplexné spracovanie účtovníctva. Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne do 50 dokladov mesačne. Pod jedným dokladom sa rozumie napr. jedna faktúra, pokladničný doklad, interný doklad a jeden dokument (napr. vzájomný zápočet, úradný dokument, upomienka, exekúcia a iné.)

Počet dokladov mesačne Paušál –
Neplatca DPH
Paušál –
Platca DPH
1-50 80 € 85 €
51-100 100 € 110 €
101-200 145 € 160 €
201-300 190 € 210 €
301-400 235 € 260 €
401-600 335 € 370 €
600 a viac
po dohode s klientom

V cene za vedenie podvojného účtovníctva máte s Uctovnickecentrum.sk garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy, vypracovanie ročného daňového priznania, ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa).

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:

  • vedenie podvojného účtovníctva
  • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
  • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek – stav hotovosti v pokladni
  • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
  • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
  • boxy na účtovné doklady
  • zdarma spracovanie koncoročnej účtovnej závierky

V prípade individuálnych požiadaviek a ďalších otázok ohľadne vypracovania podvojného účtovníctva nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Top