PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie podvojného účtovníctva nebolo nikdy výhodnejšie. Za bezkonkurenčných 70 €  sa postaráme o celú Vašu účtovnú agendu.

Nasledovný cenník podvojného účtovníctva má predovšetkým informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. 

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu už od 70 € mesačne za komplexné spracovanie účtovníctva.

 
Účtovná položka (zápis v denníku) 0,80 € min. 70 € / mesiac
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 200 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ 40 €
Súhrnný výkaz k DPH 10 €
Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) 200 €

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:

V paušálnej cene za vedenie podvojného účtovníctva máte s uctovnickecentrum.sk garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy, vypracovanie ročného daňového priznania, ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa).

 • kontrola dokladov – formálnej správnosti, upozornenie a odstránenie chyby
 • zaúčtovanie dokladov – doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy
 • daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz
 • účtovná závierka – obsahujúca súvahu, výkaz ziskov a strát aj kvalitné poznámky.
 • daňové priznanie právnickej osoby – vypočítame daň z príjmov, v rámci zákonných možností v optimálnej výške
 • reporting a poradenstvo
 • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
 • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek – stav hotovosti v pokladni
 • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • boxy na účtovné doklady

V prípade individuálnych požiadaviek a ďalších otázok ohľadne vypracovania podvojného účtovníctva nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *